Πολίτες σε Δράση: Πρόταση επιχορήγησης Πολιτιστικών και Αθλητικών σωματείων.

Πολιτισμός
Share

Ο συνδυασμός μας «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» δια του επικεφαλής κ. Χιονίδη Σάββα, εισηγήθηκε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο την ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ των Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων με ποσό έως 2.500€. 
Συγκεκριμένα, προτείναμε να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα οργανώσει την διαδικασία αξιολόγησης για να εγκριθούν αναλόγως τα ποσά επιχορήγησης από τον Δήμο Κατερίνης.
Η Διοίκηση, προς μεγάλη μας απογοήτευση, αποφάσισε να μην γίνει θέμα η πρόταση μας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ