Δήμος Κατερίνης: Κλαδεύσεις δέντρων εντός του αστικού ιστού στο πλαίσιο των καθημερινών εργασιών συντήρησης

Πολιτική
Share

Με όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τα  τεχνικά μέσα και υλικά, που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου, οι υπηρεσίες της αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κατερίνης διασφαλίζουν καθημερινά και συστηματικά τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων χώρων πρασίνου.

Τις ημέρες αυτές, εργασίες κλαδεύσεωνοι οποίες εξασφαλίζουν τη βελτίωση της υγείας των δένδρων, την ομαλή ανάπτυξή τους, την αισθητική, καθώς επίσης και την ασφάλεια πεζών και οχημάτων πραγματοποιούνται στην οδό Ειρήνης.

Υπενθυμίζεται ότι, οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της καθημερινής και συστηματικής συντήρησης των χώρων Πρασίνου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κοπή δέντρων, αποψίλωση και καθαρισμό χόρτων, θρυμματισμό οργανικών υπολειμμάτων κλάδευσης και πραγματοποιούνται καθημερινά σε κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές της πόλης.