«Λαϊκή Συσπείρωση»: Συνάντηση με το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πιερίας

Πολιτική
Share

Κλιμάκιο της “Λαϊκής Συσπείρωσης” με τον υποψ. δήμαρχο Ν. Τσουπέη 
συναντήθηκε στις 26-2-2019 με το ΔΣ της ΕΛΜΕ Πιερίας. Ενημερώθηκε για τα 
προβλήματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα όρια του Δήμου Κατερίνης 
(προβλήματα υποδομών , επάρκειας διδακτικού προσωπικού κ.α. ) και 
ενημέρωσε για τις θέσεις της  “Λαϊκής Συσπείρωσης” για μια αποκλειστικά 
δημόσια και δωρεάν παιδεία με επαρκή χρηματοδότηση, ασφαλείς υποδομές , 
τον απαραίτητο εξοπλισμό και μόνιμο διδακτικό προσωπικό.